Zašto bi potrošio svojih 5 minuta na ovaj web sajt?

Dobrodošao na sajt ''Kako Zaraditi Novac Preko Interneta''. Sajt KakoZaraditi.biz se bavi veštinom zarade preko Interneta i pokrenut je sa ciljem edukacije i učenja svih zainteresovanih koji žele više da saznaju ili ovladaju veštinom kako zaraditi preko Interneta. Na ovom sajtu ćeš naučiti strategije, načine i modele kako zaraditi novac preko Interneta od profesionalnog WebMastera. Dobićeš sjajan uvid u modele, načine i strategije Internet zarada.

Preko neta se može zaraditi novac na jako mnogo načina, i zbog toga će ovaj sajt biti fokusiran na najuspešnije legitimne tehnike i poslove za zaradu preko Interneta. Sa malo truda i angažovanja svako može pokrenuti svoj online posao i zaraditi. Nauči, primeni, zaradi.

Internet je ogromno tržište sa jako mnogo mogućnosti za zaradu. Stvarno bi bila šteta da ne naučiš kako možeš da zaradiš preko Interneta. Svako to može da zaradi, ako želi i ako je posvećen tom cilju. Ovo je edukativni sajt koji pruža uslugu učenja Flip tehnike. Ova sjajna tehnika će ti može pomoći da naučiš kako najbolje da radiš prodavajući čvrste proizvode i ostvariš rezultate.

Moja topla preporuka je da uzmeš ovaj besplatan PDF izvestaj ''Svako ko Želi da Zarađuje na Internetu ovo Mora da Zna!'' To je kratak i sažet izveštaj u kojem ti objašnjavam osnove veštine, kako zaraditi novac preko interneta. Saznaćeš 5 činjenica o veštini zarađivanju na Internetu. To su jako bitne stvari i bez tih osnova stvarno je teško zaraditi novac online. Nema čoveka na svetu koji ima uspešan internet posao a da nije ispoštovao neke ako ne i sve osnove koje sam objasnio u ovom besplatnom PDF izveštaju.


Posetio si sajt profesionalnog Web Mastera

 • Kako Zaraditi Novac Preko Interneta
 • Dejan Čorba, WebMaster

  Živim u Srbiji, Vršac, 1980godište. Profesionalno radim kao WebMaster na Internetu preko 7 godina. Svako može zaraditi novac preko Interneta, ako nauči potrebne veštine i radi. Pokazaćuti i da ću ti sjajan način da zaradiš preko interneta,kroy moje kurseve. Postoje odlični načini zarađivanja preko Interneta i zaista mi je drago što si pokazao interesovanje da iskoristiš internet da zaradiš koji euro. Imam tu sreću da radim posao koji volim. Svaki dan se trudim da budem bolji i pružim kvalitetnu tehniku svim zainteresovanima koji žele dodatno da zarade internetom. Pokazaću ti, usmeriću te kako i šta da radiš. Iskoristi ovaj sajt, iskoristi ogromno more mogućnosti za zaradu, koje se zove Internet.

  Ja sam Web master i online prodavac, bavim se prodajom preko interneta, online Sales. Ovo je jedan od mojih online poslova www.kavanali.com
  Na ovom sajtu možeš naučiti veoma uspešne tehnike koju sam opisao u kursu ''Buldožeri Prodaje'' tako da i ti radiš i zarađuješ kao što to ja radim sa mojim online poslovima.
 • *

 • dodatni posao

  Konstantni rad stvara rezultate, sve ostalo je iluzija!!!


 • ***
 •  


 • dodatni posao

  Istorija Interneta

  Jedinstvena vizija. Internet je stvorila grupa vizionara i stotine drugih pojedinaca čiji su inzenjerski doprinosi pomogli njegov razvoj. Krajnji proizvod je jedna tehnološka i intelektualna infrastruktura informacija, koja podržava najveći deo ekonomije 21. veka. Vođen jedinstvenom vizijom komunikacija u svetu računara i željom da se reši niz složenih inženjerskih problema, internet je proizovod inženjerske i naučne saradnje. Principi koji su vodili njegovo stvaranje, predstavljaju najfiniju realizaciju naučnog ideala saradnje koji se mogu sažeti skupom osnovnih principa: komunikacioni sistem treba da bude rezultat saradnje zainteresovanih strana, da bude otvoren za nove ideje i da bude nadogradiv. Vizija o internetu se postepeno realizovala, u serijama uspeha i neuspeha, novih ideja i implementacije istih sa inženjerima koji su u mnogim situacijama pomerali mogućnosti i granice trenutne tehnologije. Ona je takođe rezultat intelektualnih i političkih argumenata i kompromisa, finansirana iz buđeta vojne industrije, ali realizovana u akademskom svetu.

  U 19. veku industrijska revolucija je donela razvoj novih tehnologija koje su omogućile da proizvodi i ideje prelaze velike razdaljine u kratkom vremenu, olakšavajuci tako istraživanje naučnih i tehnoloških granica. Naučna istraživanja devetnaestog veka, postavila su temelje za tehnološke prethodnike modernih računara i umrežavanja čija će se upotreba popularisati u prvoj polovini 20. veka, počev od telefona pa do kolosalnih računara ENIAC. Ove rane tehnologije dvadesetog veka su na sličan način posvećene prema dva cilja: želja da se olakša komunikacija na udaljenim mestima i želja da se obezbede resursi koji pomažu ljudima da efikasno obrađuju informacije. Međutim, tek će napeta atmosfera koja je karakterisala Hladni rat dati početni impuls da se ova dva cilja spoje u jedan.
 • zarada internetom

  Istorija novca i elektronski novac

  Novac je specifična roba koju je razvoj robne proizvodnje i razmene izdvoio iz ostalog robnog sveta da monopolski vrši ulogu opšteg ekvivalenta. Na taj način novac predstavlja prometnu vrednost koja je apstraktan izraz celokupnog bogatstva društvene zajednice, a ujedno služi i kao univerzalno sredstvo za međusobno uspoređivanje i razmenjivanje svih proizvoda ljudskog rada.

  Novac je ekonomsko dobro koje služi u razmeni materijalnih dobara i usluga između učesnika u robnom prometu. On je nastao kao objektivna potreba efikasnijeg funkcionisanja robne proizvodnje. U toku svog istorijskog razvoja ulogu novca su obavljale veoma razliličite vrste materijala od stoke preko metala do današnjeg čistog papirnog novca. Razvoj novca je direktno vezan za razvoj robne proizvodnje. U početku su se robe menjale jedna za drugu (R-R) - trampa, u kasnijem periodu bilo je moguće za jednu vrstu robe dobiti bilo koju drugu ili više njih u istoj vrednosti i na kraju se izdvojila jedna vrsta robe koja je postala opšti ekvivalent koju su prihvatali svi učesnici razmene odnosno novac u današnjem smislu reči.

  Novac ima nekoliko društvenih funkcija. U funkciji mere vrednosti, novac svojom manjom ili većom količinom upotrebne vrednost izražava vrednost bilo koje vrste robe. Novac u funkciji sredstava prometa je posrednik u razmeni, gdje se roba prvo prodaje za novac a on ponovo menja za željenu robu (R-N-R). Novac kao blago je novac koji se povlači iz opticaja i akumulira jer on kao simbol bogatstva i moći može da se pretvori u bilo koju drugu vrstu robe u svakom trenutku. U funkciji sredstva plaćanja novac ne mora da bude stvarno prisutan u momentu prodaje robe već se prihvata kao imaginarna vrednost (pretpostavljeni novac), a stvaran novac se pojavljuje tek kad pristigne rok za plaćanje robe.

  Najveće tehnološko dostignuće u razvoju bankarstva je pojava elektronskog novca, a samim tim i elektronskog bankarstva. Novac je, u savremenoj interpretaciji, informacija. Elektronski novac omogućava kupovinu roba i usluga pomoću računara u okviru komercijalnih računarskih mreža (npr. Interneta) ili poslovnih bankarskih mreža (npr. SFIFT-a). Praktično, elektronski novac u svakodnevnim transakcijama zamenjuje gotovinu i čekove. S druge strane, poslovnim subjektima omogućava da mimo uobičajenih kanala direktno posluju putem računarskih mreža.

  Velika prednost elektronskog nad običnim novcem je u tome da je on informacija u računaru koja može da se programira. Ova razlika omogucava da elektronski novac postane pametni novac u obliku tzv. "pametnih kartica". Dominantni oblik elektronskog novca je elektronski transfer sredstava na tački prodaje (EFT/POS) pomoću instaliranih terminala u trgovačkoj i uslužnoj mreži. Drugi oblik korišćenja elektronskog novca moguć je preko bankomata, koji omogućavaju podizanje gotovine, polaganje depozita, prenos na druge račune i plaćanje sa različitih računa. Takođe, sve je veće korišćenje personalnih računara u kućama korisnika što je dovelo do pojave kućnog banking sistema koji omogućavaju raspolaganje finansijskim sredstvima iz kuće, bez odlaska u banku.

.

.